Σύνταγμα της Ελλάδας

 • 4
Καιρός είναι να ανοίξεις λίγο τα στραβά σου, να ξεκολλήσεις το βλέμμα σου από την τηλεοπτική σαβούρα που σου παίρνει και το τελευταίο ίχνος νοημοσύνης, να ανοίξεις κανένα βιβλίο, να μάθεις τα δικαιώματα, αλλά και τις υποχρεώσεις σου, να μελετήσεις την ιστορία, να ενδιαφερθείς γι αυτά που συμβαίνουν γύρω σου, να εξοστρακίσεις με την ψήφο σου τους κίβδηλους, ιταμούς, χαμερπείς πολιτικούς που υφαρπάζουν και την τελευταία ρανίδα της αξιοπρέπειας σου, να απορρίψεις την κατευθυνόμενη πληροφόρηση των μαζικών μέσων επιβολής και χειραγώγησης, να ενδιαφερθείς ουσιαστικά για τα παιδιά σου, να ενδιαφερθείς για τον πλησίον σου, να αποτινάξεις από πάνω σου την ακηδία και τη ραθυμία της σκέψης, που τείνει να γίνει η ταφόπλακα σου, να απορρίψεις εμφατικά τη φλεγμονώδη νοοτροπία, που έχει κατασπαράξει τα σωθικά σου, να κάνεις με έξυπνο τρόπο την επανάσταση σου, να μην επιτρέπεις σε κανέναν "τιμητή" να εκπροσωπεί τη λογική σου, να αμφισβητείς τα "αποδεδειγμένα" και να εχθρεύεσαι τη βολή, γιατί η αποδοχή τους ισούται με εγκεφαλικό θάνατο.

Σε καιρούς χαλεπούς, που ισοπεδώνεται κάθε έννοια ανθρωπίνου, κοινωνικού και εργασιακού δικαιώματος, το ελληνικό σύνταγμα, πιο επίκαρο παρά ποτέ, παραμένει το απάγκιο λιμάνι, που έρχεται να δώσει μία ελπίδα στις χαοτικές εξελίξεις οι οποίες ακυρώνουν αιματηρούς αγώνες ετών. Αυτή η κρίση είναι η τελευταία σου ελπίδα...ΔΙΑΒΑΣΕ, ΖΩΟΝ!!

Σύνταγμα της Ελλάδας


Άρθρο 1
 1. Το πολίτευμα της Ελλάδας είναι Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.
 2. Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία.
 3. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.

Άρθρο 2
 1. Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.
 2. Η Ελλάδα, ακολουθώντας τους γενικά αναγνωρισμένους κανόνες του διεθνούς δικαίου, επιδιώκει την εμπέδωση της ειρήνης, της δικαιοσύνης, καθώς και την ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων μεταξύ των λαών και των κρατών.

Άρθρο 4
 1. Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.
 2. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
 3. Έλληνες πολίτες είναι όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζει ο νόμος. Επιτρέπεται να αφαιρεθεί η ελληνική ιθαγένεια μόνο σε περίπτωση που κάποιος απέκτησε εκούσια άλλη ιθαγένεια ή που ανέλαβε σε ξένη χώρα υπηρεσία αντίθετη προς τα εθνικά συμφέροντα, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπει ειδικότερα ο νόμος.
 4. Μόνο Έλληνες πολίτες είναι δεκτοί σε όλες τις δημόσιες λειτουργίες, εκτός από τις εξαιρέσεις που εισάγονται με ειδικούς νόμους.
 5. Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.
 6. Κάθε Έλληνας που μπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωμένος να συντελεί στην άμυνα της Πατρίδας, σύμφωνα με τους ορισμούς των νόμων.
 7. Τίτλοι ευγένειας ή διάκρισης ούτε απονέμονται ούτε αναγνωρίζονται σε Έλληνες πολίτες.

Άρθρο 5
 1. Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.
 2. Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Εξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Απαγορεύεται η έκδοση αλλοδαπού που διώκεται για τη δράση του υπέρ της ελευθερίας.
 3. Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Κανένας δεν καταδιώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιορίζεται, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος.
 4. Απαγορεύονται ατομικά διοικητικά μέτρα που περιορίζουν σε οποιονδήποτε Έλληνα την ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στη Χώρα, καθώς και την ελεύθερη έξοδο και είσοδο σ' αυτήν. Τέτοιου περιεχομένου περιοριστικά μέτρα είναι δυνατόν να επιβληθούν μόνο ως παρεπόμενη ποινή με απόφαση ποινικού δικαστηρίου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάγκης και μόνο για την πρόληψη αξιόποινων πράξεων, όπως νόμος ορίζει.
 5. Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία κάθε προσώπου έναντι των βιοϊατρικών παρεμβάσεων.

Άρθρο 5Α
 1. Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπως νόμος ορίζει . Περιορισμοί στο δικαίωμα αυτό είναι δυνατόν να επιβληθούν με νόμο μόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι και δικαιολογούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας, καταπολέμησης του εγκλήματος ή προστασίας δικαιωμάτων και συμφερόντων τρίτων.
 2. Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19.

Άρθρο 7
 1. Έγκλημα δεν υπάρχει ούτε ποινή επιβάλλεται χωρίς νόμο που να ισχύει πριν από την τέλεση της πράξης και να ορίζει τα στοιχεία της. Ποτέ δεν επιβάλλεται ποινή βαρύτερη από εκείνη που προβλεπόταν κατά την τέλεση της πράξης.
 2. Τα βασανιστήρια, οποιαδήποτε σωματική κάκωση, βλάβη υγείας, ή άσκηση ψυχολογικής βίας, καθώς και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας απαγορεύονται και τιμωρούνται, όπως νόμος ορίζει.
 3. Η γενική δήμευση απαγορεύεται. Θανατική ποινή δεν επιβάλλεται, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόμο για κακουργήματα τα οποία τελούνται σε καιρό πολέμου και σχετίζονται με αυτόν.
 4. Νόμος ορίζει με ποιους όρους το Κράτος παρέχει, ύστερα από δικαστική απόφαση, αποζημίωση σε όσους καταδικάστηκαν, προφυλακίστηκαν ή με άλλο τρόπο στερήθηκαν άδικα ή παράνομα την προσωπική τους ελευθερία.

Άρθρο 9Α

Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δεδομένων, όπως νόμος ορίζει. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή, που συγκροτείται και λειτουργεί, όπως νόμος ορίζει.


Άρθρο 13
 1. Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη. Η απόλαυση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων δεν εξαρτάται από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις καθενός.
 2. Κάθε γνωστή θρησκεία είναι ελεύθερη και τα σχετικά με τη λατρεία της τελούνται ανεμπόδιστα υπό την προστασία των νόμων. Η άσκηση της λατρείας δεν επιτρέπεται να προσβάλλει τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη. Ο προσηλυτισμός απαγορεύεται (Η βάπτιση τι είναι;).
 3. Οι λειτουργοί όλων των γνωστών θρησκειών υπόκεινται στην ίδια εποπτεία της Πολιτείας και στις ίδιες υποχρεώσεις απέναντί της, όπως και οι λειτουργοί της επικρατούσας θρησκείας.
 4. Κανένας δεν μπορεί, εξαιτίας των θρησκευτικών του πεποιθήσεων, να απαλλαγεί από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς το Κράτος ή να αρνηθεί να συμμορφωθεί προς τους νόμους.
 5. Κανένας όρκος δεν επιβάλλεται χωρίς νόμο, που ορίζει και τον τύπο του.

Άρθρο 21
 1. Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους.
 2. Πολύτεκνες οικογένειες, ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου, θύματα πολέμου, χήρες και ορφανά εκείνων που έπεσαν στον πόλεμο, καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική νόσο έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος.
 3. Το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων.
 4. Η απόκτηση κατοικίας από αυτούς που τη στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του Κράτους.
 5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους.
 6. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας.


Άρθρο 22
 1. Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού. Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας.
 2. Με νόμο καθορίζονται οι γενικοί όροι εργασίας, που συμπληρώνονται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας συναπτόμενες με ελεύθερες διαπραγματεύσεις και, αν αυτές αποτύχουν, με τους κανόνες που θέτει η διαιτησία.
 3. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας από τους δημόσιους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
 4. Οποιαδήποτε μορφή αναγκαστικής εργασίας απαγορεύεται. Ειδικοί νόμοι ρυθμίζουν τα σχετικά με την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών σε περίπτωση πολέμου ή επιστράτευσης ή για την αντιμετώπιση αναγκών της άμυνας της Χώρας ή επείγουσας κοινωνικής ανάγκης από θεομηνία ή ανάγκης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, καθώς και τα σχετικά με την προσφορά προσωπικής εργασίας στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την ικανοποίηση τοπικών αναγκών.
 5. Το Κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, όπως νόμος ορίζει.
Δε θέλω να κουράσω άλλο...ΔΙΑΒΑΣΕ, ΔΙΑΒΑΣΕ, ΔΙΑΒΑΣΕ!! Μην παραδίδεις τα όπλα! Είσαι συνυπεύθυνος για οτιδήποτε συμβαίνει όντας απλός παρατηρητής. Δεν είναι δικαίωμα σου να ενδιαφέρεσαι γι αυτά που συμβαίνουν γύρω σου, είναι υποχρέωση σου!!

ΝικΝικ.

4 σχόλια:

 1. πραγματικά ποτέ δεν είχα διαβάσει το Σύνταγμα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αγαπητέ Ιωάννη, το μόνο πού έχω να σου πω, το οποίο σαφώς και δε θα σε κάνει σοφότερο, είναι το τετριμμένο "ποτέ δεν είναι αργά".

  ΝικΝικ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. pos mporo na matho ta dikaiomata mou kata tous astynomikous pou askoun ypervolika ta pronomia tou na eisai astynomos opos eksakrivosis stixion kai alla tetoia askopa kapsonia pou ta gourounia mkas epivaloun

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Το σύνταγμα δεν ξεχωρίζει τους αστυνομικούς ή τους δικαστικούς ή τους πολιτικούς από τους υπόλοιπους πολίτες. Οι άνθρωποι το κάνουν. Είναι σημαντικό να μελετούν όλοι. Είναι σημαντικό να ξέρεις τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σου, ακόμα και αν φαίνεται μάταιο. Αν όλοι μελετούν, τότε, ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον, τα παιδιά μας, να έχουν καλύτερο υπόβαθρο από εμάς, και στα παιδιά μας, συμπεριλαμβάνονται και οι μελλοντικοί αστυνομικοί, και οι μελλοντικοί πολιτικοί και οι μελλοντικοί δικαστικοί και ούτω καθεξής. Ο Έντμουντ Μπερκ έλεγε ότι, το μόνο που χρειάζεται το κακό για να επικρατήσει είναι μερικοί καλοί άνθρωποι να μην κάνουν τίποτα. Το καλύτερο που μπορεί να κάνει κάποιος, είναι να γνωρίζει, και αν φτάσουμε σε ένα σημείο στο οποίο όλοι γνωρίζουν, το κακό θα είναι πολύ δυσκολότερο να επικρατήσει, γιατί το κακό γεννάται και ανατροφοδοτείται, από την άγνοια. Η κακή συμπεριφορά αυτού που έχει εξουσία, είναι έκφραση της άγνοιας που συντηρείται πάρα πολλά χρόνια. Στην ουσία βρισκόμαστε σε ένα φαύλο κύκλο που αδυνατούμε να ξεφύγουμε. Δεχόμαστε βία (δικαστική, πολιτική, κοινωνική, σωματική, λεκτική κοκ) και την αναπαράγουμε διαινωνίζοντας το πρόβλημα. Η βία, δεν ανατρέπεται με βία. Όταν φτάνεις στο σημείο να ασκήσεις βια, σημαίνει ότι το σύστημα σε έχει νικήσει κατά κράτος. Μπορεί να φαίνονται χωρίς ουσία και ασήμαντα ορισμένα πράγματα τη στιγμή που γίνονται, αλλά είναι σημαντικό να γίνονται, ούτως ή άλλως, γιατί λειτουργούν σαν το φαινόμενο της πεταλούδας. Πεποίθηση μου είναι ότι η γνώση είναι το μεγαλύτερο όπλο κατά της βίας, οποιασδήποτε μορφής βίας. Αν όλοι έχουν πρόσβαση στη γνώση, και την επιδιώξουν, εκ των πραγμάτων, σε βάθος χρόνου, οι κοινωνικοικονομικές ανισότητες θα αρχίσουν να αμβλύνονται, και αυτή η άμβλυνση θα οδηγήσει στην αυθόρμητη μείωση της ανάγκης για άσκηση βιας. Μελέτη, ανιδιοτέλεια και λιγότερος εγωκεντρισμός, είναι η θέση μου. Ουτοπικό μεν, αλλά ο καθένας αναζητά την προσωπική του ουτοπία. Μέσα από αυτή την αναζήτηση γίνεσαι καλύτερος, γίνεσαι η αλλαγή που θέλεις να δεις στον κόσμο, όπως θα έλεγε και ο Γκάντι.

  ΝικΝικ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...